Восени 2017 року перший Клуб Робототехніки для дітей на Черемушках відкрив свої двері для фанатів техніки та сучасних технологій. За перші роки існування ми вже познайомили зі світов робототехніки майже тисячу юних талантів, і багато хто з них продовжує навчання на старших курсах.
На заняттях діти вже з 4х років освоюють основи механіки, знайомляться з законами фізики та, починаючи зі шкільного віку, отримують навички програмування та розробки алгоритмів роботи простих та складних роботів на базі WeDo 2.0, EV3 та Arduino. Заняття поступово ускладнюються, від візуального програмування блоками конкретних дій, до складних богатоетапних проектів, що потребують як розмаху фантазії, так і написання кодів з викристанням основних методів програмування.